ΡΙΠΛΕΣ

Για βιομηχανική παραγωγή παγωτών.

ΡΙΠΛΕΣ

Για βιομηχανική παραγωγή παγωτών.

M0020 ΡΙΠΛΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Γεύση σοκολάτας.
25 kg q.b.

M0022 ΡΙΠΛΑ ΦΡΑΟΥΛΑ
Γεύση φράουλας.
25 kg q.b.

M0050 ΡΙΠΛΑ ΛΕΜΟΝΙ
Γεύση λεμονιού
25 kg q.b.

M0054 ΡΙΠΛΑ ΑΜΑΡΕΝΑ
Γεύση αμαρένα
25 kg q.b.

ΡΙΠΛΑ LIGHT

Βάση για Βιομηχανικές ρίπλες χωρίς ζάχαρη.

M0108 ΡΙΠΛΑ LIGHT ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Γεύση σοκολάτας
25 kg q.b.

M0109 ΡΙΠΛΑ LIGHT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη
25 kg q.b.

????????